Ukázka první pomoci (Kuřátka - MŠ Svatobořice)

V rámci tématu týdne “Pečujeme o své zdraví” nás navštívila paní Gongalová, která nám předvedla ukázku první pomoci. Děti si prakticky vyzkoušely, jak se v situacích ohrožujících naše zdraví zachovat. Tímto jí za celý tým MŠ děkujeme.

Fotogalerie