ŘÍJEN V ŽABIČKÁCH (MŠ Svatobořice)

V měsíci říjnu jsme si povídali o měnícím se počasí. O tom, jak se příroda pomalu ukládá ke spánku a o tom, co vše nám podzim dává v podobě barevného listí a různých pokladů ukrytých v trávě, jako jsou kaštany, žaludy, šišky a další přírodniny. Dokonce nás ve školce navštívil skřítek Podzimníček, který nás tajemstvím podzimu provází.

Fotogalerie