BRAMBOROVÝ TÝDEN MŠ MISTŘÍN

Další podzimní zábavou byl bramborový týden. Malování, bramborové tvoření,  básničky, písničky, taneček, ale také pohádka O ZAPOMENUTÝCH BRAMBORÁCH. Vycházka s úkoly byla ukončena ochutnávkou pečených brambor, které jsme trochu vylepšili kouskem špekáčku.