Možnost nahlédnutí do spisu - zápis do MŠ

Vážení rodiče dětí zapsaných k zápisu k předškolnímu vzdělávání,

v souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonné zástupce zastupujících účastníky řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy ve dnech 28.05.2021 a 31.05.2021 v době od 8:00 do 14.00.  

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme si předem rezervovat konkrétní čas, abychom minimalizovali kontakt s žáky školy na telefonním čísle 518 620 720.

Upozornění

Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.