Obnovení provozu školní jídelny od 15.03.2021

Od pondělí 15.03.2021 bude obnoven provoz školní jídelny pro žáky školy na distanční výuce, děti mateřské školy, zaměstnance základní a mateřské školy a cizí strávníky.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů ve vchodě do školní jidělny základní školy (u benzínové stanice):

  • pro cizí strávníky od 10.00 do 10.30 hod.
  • pro žáky ZŠ, děti MŠ a zaměstnance na home office od 11.45 do 12.00 hod.
  • zaměstnanci přítomní na pracovišti mají výdej zabezpečen od 12.00 hod.

Žádáme o dodržení časového harmonogramu výdeje.

Způsob přihlášení

Kdo má zájem odebírat obědy, musí se přihlásit e-mailem do čtvrtka 11.03.2021 do 12 hodin na adresu: jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz  

Bez předchozího objednání není možné stravu odebrat.