Přerušení provozu mateřské školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milé děti,

s politováním Vám oznamujeme, že dne 26. 2. 2021 rozhodla Vláda ČR krizovým opatřením č. 200 o zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s pandemickou situací v ČR. Od 1. 3. 2021 tak dochází k přerušení činnosti mateřské školy na období 3 týdnů.

V souvislosti se zákazem prezenčního vzdělávání Vám oznamujeme, že dochází také k přerušení provozu školní jídelny a kuchyně.

Předškolákům poskytují mateřské školy vzdělávání distančním způsobem. Vzhledem k víkendu žádáme v této situaci o součinnost a trpělivost zákonné zástupce dětí předškoláků. Učitelky mateřské školy se s Vámi spojí a dohodnou se s Vámi na rozumné míře a způsobu distanční výuky. Tímto Vám děkujeme za pochopení.

Informace k ošetřovnému naleznete zde: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

vedení školy