Organizace školní docházky od 04.01.2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel a přísných hygienických opatření:

  • zákaz přítomnosti dětí s respiračním onemocněním a příznaky infekční nemoci - horečka, zimnice, kašel, rýma,
  • časté mytí nebo dezinfekce rukou a prostor mateřské školy,
  • časté krátkodobé větrání ve třídách.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.