Ošetřovné v souvislosti s uzavřením pracoviště MŠ - Svatobořice, Hlavní 1300/95

Dobrý den,

podle posledních informací OSSZ se v případě žádosti o ošetřovné postupuje stejným způsobem jako u uzavření základní školy.

Zákonný zástupce informuje svého zaměstnavatele o uzavření mateřské školy a poté vyplní tiskopis dle skutečnosti.

Na stránkách ČSSZ je elektronický tiskopis, který si zákonný zástupce sám vyplní. Škola tento tiskopis nevystavuje ani nepotvrzuje. Jako důvod uzavření mateřské školy uvádějte na tiskopisu následující sdělení: Rozhodnutí KHS JmK Uzavření mateřské školy na základě postupu pro nařizování karantény č.j. KHSJM 61572/2020/HO/HDM

Odkaz na tiskopis a bližší informace naleznete na webové stránce: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).

Další informace k ošetřovnému najdete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Prozatím nejsou informace, že by se mělo v měsíci listopadu postupovat jinak. V případě, že by došlo ke změnám v žádostech o ošetřovné, budou tyto změny zveřejněny na stránkách ČSSZ.

S pozdravem a přáním hodně sil a zdraví

vedení školy