Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 1. 11. 2021
Vyvěšeno do: 19. 11. 2021

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí školní jídelny

s nástupem od 01.01.2022 nebo od 01.02.2022

Předpoklady pro výkon funkce:

 • kvalifikace získaná maturitní zkouškou v oboru ekonomickém, zdravotním, hotelnictví apod. (splnění tohoto předpokladu doloží kopií dokladu o vzdělání)
 • zdravotní průkaz (splnění doloží kopií)

Požadavky:

 • předchozí praxe v oblasti ekonomického řízení nebo řízení stravovacích služeb
 • orientace v oblasti legislativy platné pro školní jídelny
 • znalost pracovně právních předpisů a předpisů v oblasti hospodaření příspěvkových organizací
 • velmi dobrá znalost práce s PC

Očekáváme:

 • efektivní vedení školní jídelny s využitím inovativních přístupů
 • schopnost komunikovat na profesionální úrovni
 • připravenost ke spolupráci
 • ochotu k dalšímu osobnímu a profesnímu růstu
 • otevřenost a transparentnost

Nabízíme:

 • možnost podílet se zásadním způsobem na zvyšování kvality školní jídelny
 • prostor pro inovace
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • benefity v rámci FKSP
 • závodní stravování
 • 25 dnů dovolené

Přihláška musí obsahovat:

 1. Strukturovaný životopis
 2. Motivační dopis (důvody zájmu o pracovní pozici, koncepce směřování školní jídelny …)
 3. Kopii dokladu o vzdělání
 4. Kopii zdravotního průkazu
 5. Čestné prohlášení o zdravotním stavu
 6. Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 7. Další dokumenty dokládající úroveň vzdělání v oboru stravovacích služeb a administrativy

Přihlášky zasílejte nejpozději do 19.11.2021 do 12.00 na adresu:

 1. Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace
  Hlavní 871/198
  696 04 Svatobořice-Mistřín,
 2. nebo doručte osobně na ředitelství školy,
 3. Obálku označte: výběrové řízení – neotvírat.

Výběrové řízení se bude skládat z písemné zkoušky zaměřené na oblast legislativy školního stravování a testu praktických dovedností práce s počítačem – textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem. Na základě písemného a praktické zkoušky bude realizován druhá část formou ústního pohovoru s užším výběrem uchazečů.

Ve Svatobořicích-Mistříně dne 01.11.2021    

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Soubory ke stažení