Nový tiskopis na ošetřovné v důsledku uzavření škol od 14.10.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový tiskopis pro ošetřovné, které bude propláceno v důsledku celostátního uzavření škol od 14.10.2020. Tento tiskopis škola nepotvrzuje ani nevystavuje. Odkaz na něj a bližší informace naleznete na webové stránce:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).

Další informace k ošetřovnému najdete na adrese:  

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Fotogalerie