Projektový den 1.B - 1. 11. 2023

1. listopadu proběhl ve škole celoškolní projektový den – Halloween. V rámci projektového dne se děti seznamovaly s různými tradicemi oslav a vzpomínek na zesnulé .

Tento den mohly děti přijít v maskách a při společném tvoření, hrách, tancích a vyprávění se děti seznámily s tím, jak probíhá tento svátek v jiných zemích a jaké jsou tradice u nás.

Poznávaly zvyklosti jiných kultur a společně jsme hledali odlišnosti průběhu těchto svátků.

Děti si tento den užily a získaly nové poznatky.

Fotogalerie