Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023.

Průběh dne 4. září 2023

Přípravná třída

 • schůzka s rodiči a dětmi v učebně školní družiny v 7:00 hodin – informace k organizaci chodu přípravné třídy
 • výuka

1. třídy

Žáci 1. ročníku zahájí školní rok v doprovodu rodičů s aktovkou a přezůvkami v prostorách tělocvičny školy dne 4. září 2023. Prezentace žáků bude probíhat v době od 7:45 do 8:00 hodin.

 • po slavnostním zahájení a přivítání žáků odchází v doprovodu svých třídních učitelek do tříd
 • rodiče zůstávají ve školní tělocvičně, kde jim budou poskytnuty informace ke školní družině a školní jídelně
 • v doprovodu vychovatelek školní družiny přecházejí rodiče do tříd k dětem, kde si vyplní zápisní lístky k činnosti školní družiny
 • poté přes šatny odcházejí žáci v doprovodu rodičů domů

2. – 9. třídy

Pro žáky 2. až 9. ročníku začíná výuka v 7:45. Žáky si před vstupem do šaten školy vyzvednou třídní učitelé a odvedou je do svých učeben. Na první den si žáci si přinesou aktovky, přezůvky a psací potřeby (tužka nebo propiska, blok či deníček na zápisky).

Stravování
 • přihlášeným žákům je poskytnuta svačina i oběd
 • svačina v době 8.30 – 9.00
Konec výuky a oběd pro žáky 2. – 9. tříd dne 4. září 2023
 • 6. – 9. třída – 11:00
 • 2. – 5. třída – 11:30
Školní družina
 • 4. září 2023 není činnost školní družiny
 • od 5. září 2023 funguje ranní družina i odpolední činnost školní družiny

Od 5. září 2023 výuka dle rozvrhu hodin.