Výsledky zápisu do mateřské školy

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 18. 5. 2022
Vyvěšeno do: 22. 6. 2022

Přehled registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Aktualizovaný seznam po zápisu pro cizince:

C3AY9PBNWU
VR341FIKE9
5O1X5EQ6SX
30UXOES40P
RČ403LKFIF
21F9P004Z5
62IBUPX7IT
MN1XQ3C7AJ
A5I2PW1C07
4PQ3BOHZEE
LZHNAM6GHP
VR3429TDMK
9XAXDAYKE7

Celkový počet uchazečů: 43
Přijatých: 26
Umístění: MŠ Mistřín - 5 míst, MŠ Svatobořice - 21 míst

Souhrnný výsledek zápisu:

Přijaty byli všechny děti, které k 31.08.2022 dosáhnou minimálně tří let věku a mají trvalý pobyt na území obce (tedy jsou spádové). Dále byly přijaty děti, které v průběhu září 2022 - prosinec 2022 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt na území obce (tedy jsou spádové).

Vzhledem k malému počtu dětí, které odcházejí z pracoviště MŠ II - Hlavní 871/198 (Mistřín) do základní školy (1. třídy), bylo možno umístit pouze 5 dětí na toto pracoviště. Z tohoto důvodu bylo použito kritérií pro umístění dětí na jednotlivá pracoviště mateřské školy a některé děti s trvalým pobytem v části obce Mistřín budou navštěvovat pracoviště MŠ I - Hlavní 1300/95 (Svatobořice).