Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Monika Formánková

Kontakty:

tel.: 511 110 296
e-mail: formankova@zssvatoborice-mistrin.cz

Oblasti činnosti:

  • řešení výchovných a výukových problémů žáků
  • koordinace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci s vývojovými poruchami učení a chování, žáci se zdravotním postižením, mimořádně nadaní a talentovaní žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí)
  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků
  • spolupráce s metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, patologické hráčství, šikana, záškoláctví, vandalismus, kriminalita, rasismus,…)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje, že konzultační hodiny budou probíhat vždy v úterý od 11:30 do 12:30 hod. Pokud Vám tato doba nebude vyhovovat,můžete si domluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu jiný termín.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz