Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Zpívání u stromečku

Základní škola
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.A-konec 2019

Poslední den ve škole v tomto kalendářním roce jsme již tradičně společně oslavili koledováním u vánočního stromu ve vestibulu školy. Jednotlivé třídy se předvedly se svými hudebními programy, nechybělo ani flétnové trio, vánoční duet, Malý sboreček při ZUŠ Dubňany a Scholička. Poděkování patří všem zpěvákům i učitelům HV a také Katce Martykánové, Petru Varmužovi a Klárce Strýčkové- učitelům ZUŠ Dubňany, kteří přišli zahrát a zazpívat se svými svěřenci a přispět k vánoční atmosféře. Po závěrečném vinši pana ředitele Zbyňka Maška jsme se rozešli do svých tříd, kde probíhaly besídky s třídními učiteli, žáci se obdarovávali drobnými dárky a přinesli i čerstvě napečené vánoční cukroví.

Na Vánoce i v novém roce

vinšujem vám nastokrát

teplé slunce nad domovem,

pohodu a dobro kolem.

A co víc Vám můžem přát?

Aby štěstí, zdraví bylo akorát!

                                  Krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2019 přejí učitelé ZŠ

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz