Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Spolupráce se ZUŠ

Základní škola


    Již několik let funguje na naší škole hudební pobočka ZUŠ Dubňany, kde se učí hře na hudební nástroje, či sólovému zpěvu převážně děti z naší obce. V rámci hodin hudební výchovy probíhají občas koncerty v hudebním sále, kde si žáci přehrávají svůj repertoár před svými spolužáky. Za tuto spolupráci jsme velmi rádi, neboť má oboustranný výchovně-umělecký efekt. Není jednoduché vystoupit před různými kamarády, překonat trému a něco předvést a zároveň publikum, složené z žáků, se musí umět chovat jako na koncertě a náležitě ocenit snahu účinkujících. V těchto naučných hodinách a příjemné spolupráci mezi ZŠ a ZUŠ  hodláme pokračovat i nadále a těšíme se na další menší i větší vystoupení. Díky patří všem kantorům, kteří podporují, umožňují a uskutečňují tuto důležitou „výchovu uměním“.


                               Markéta Varmužová


ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz