Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

V průběhu školního roku 2019/20 je provoz ŠD od pondělí do pátku v době od 6.15 - 7.25 hod. a 11.30 - 16.00 hod.

Provoz ŠD začíná v úterý 3. 9. 2019 a končí 29. 6. 2020, 2. 9. 2019 a 30. 6. 2020 ŠD není v provozu.

 

Provoz ŠD v pátek 18. 10. 2019 :    jen 6:15 - 7:25 ranní družina , odpolední družina zrušena. Žáky si prosím vyzvedněte po ukončení 4. vyučovací hodině, tj. 11:30 hod..

 

                                                                                                                        

Režim dne

Čas Činnost Náplň činnosti
6.15 – 7.25 Ranní družina - příchod do 7:00 hod. spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
     
11.30 – 12.00 Oběd upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
     
12.00 – 13.00 Odpočinková činnost – spontánní činnosti např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
     
13.00 – 14.30 Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
     
14.30 – 16.00 Spontánní činnosti, odchody dětí domů

individuální, podle zájmu a potřeb dětí

Kroužky ve školním roce 2019/2020

Den Kroužek Čas
Pondělí Dovedné ruce 1. a 2. roč. 14:00 - 15:00 
     
Úterý Keramika ŠD 13:00 - 14:30 - poplatek na pololetí je 60,- Kč, začátek 24. 9. 2019
     
     
Středa Skokánek 13:00 - 13:45  začátek 18.9. 2019
  Florbal 1., 2., 3. roč. 13:50 - 14:40  začátek 18. 9. 2019
Čtvrtek Keramika ŠD 13:00 - 14:15 1. sk., 14:15 - 15:30 2. sk.   začátek 26. 9. 2019
  Florbal 4., 5. roč. 13:50 - 14:40  začátek 19. 9. 2019
     
     
     
     
     
     
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz