Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Činnosti

Plán akcí školní družiny na školní rok 2019/2020 - příležitostné činnosti školní družiny

Září - Moje první pohádková knížka - celoroční projekt školní družiny s knihovnou v obci

Říjen - Beseda - Hasiči

Prosinec - Vánoční příběh - beseda

Leden - Kouzelník ve školní družině

Únor- Karneval

Březen - Velikonoce - Den otevřených dveří

Duben - Výlet Obora Ježov

Květen - Čarodějnický rej

 

Červen - Den dětí - zábavné odpoledne s módní přehlídkou

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.

Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.

 

Školní družina 1 a ranní družina je umístěna v prostorách šaten základní školy. Školní družina 2 je umístěna v 1. patře staré budovy ve třídě 1. A. Školní družina 3 je také v 1. patře staré budovy ve třídě 2. A.

Školní družina 1 má k dispozici:

 • svoje vlastní prostory – učebnu vybavenou podle kritérií nové vyhlášky pro jedno oddělení školní družiny,
 • kabinet školní družiny,
 • prostory pro přezouvání a ukládání věcí – každý žák má k dispozici vlastní skříňku v prostorách šaten, aktovky si ukládají na určené místo ve školní družině,
 • prostory pro realizaci zájmových kroužků a činností v rámci výchovy ve školní družině - tělocvična, hřiště školy, infocentrum, keramická dílna, knihovna pro 1. stupěň základní školy, školní jídelna apod.

Vybavení školní družiny:

 • dětský nábytek a ostatní vybavení školní družiny je bezpečné a estetické,
 • hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát,
 • materiály pro činnost školní družiny hradí zřizovatel,
 • pitný režim hradí SRPŠ,
 • hry a hračky hradí zřizovatel a sponzoři.

 

Podmínky přijímání žáků:

 • školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině,
 • činnost ŠD je přednostně určena pro žáky 1. stupně základní školy,
 • přijímání žáků do školní družiny probíhá na základě vydané Směrnice pro přijímání dětí k činnosti školní družiny,
 • o přijetí do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky odevzdané v řádném termínu vyhlášeném ředitelem školy,
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí, celková kapacita však nesmí přesáhnou 75 dětí (dle zápisu ve školském rejstříku).

Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny:

 • Žák by měl mít zajištěn oběd.
 • Žáka si vychovatelka převezme na obědě v 11.30.
 • Žák docházející do školní družiny v jinou dobu, přejde ze školní jídelny do školní družiny sám.
 • Žák odchází ze školní družiny v době určené na zápisním lístku.
 • Vyzvednutí žáka ze školní družiny je určeno na zápisním lístku.
 • V případě, že má být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz