Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Probíhající projekty

Probíhající projekty


Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001008

Název projektu: Moderní škola

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz