Přihlášení a odhlášení stravy, jídelní lístek

Jídelní lístek, objednávky či odhlášky najdete na stránkách: http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/


Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat stravu, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit e-mailem, osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky a přes internetové stránky školy vždy do 14.00 předchozího školního dne.

Na dva následující školní dny však nelze stravu měnit, pouze odhlásit. Odhlášená strava se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že žák či dítě má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše.


Pro základní školu:

  • Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v místnosti pro výdej doplňkové činnosti v době od 10.00 do 10.30 hod.
  • Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena svačiny, oběda + doplatek 41,- Kč.


Pro mateřskou školu:

  • Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v mateřské škole v době od 12.00 do 12.15 hod.
  • Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena svačiny, přesnídávky a cena oběda + doplatek 41,- Kč.

Soubory ke stažení