Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace v souladu s §34 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

   11.05.2022 od 08.00 do 16.00 v ředitelně základní školy
 

Registrace na konkrétní termín je umožněna v období od 12.04.2022 00.00 hod. do 10.05.2022 23.59 hod. na adrese:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/mssvatoborice-mistrin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41865

Na základě vyplněného elektronického zápisu Vám je zaslán e-mail s odkazem na stažení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. Žádost je dále vyplnitelná. Využít lze např. program Adobe Reader.
  2. Na žádosti uvidíte i Vám přidělené registrační číslo.
  3. Doma dovyplňte zvýrazněná pole na žádosti a podepište.
  4. Na zadní straně žádosti nechte potvrdit lékařem očkování a zdravotní stav dítěte. Nemusí děti, kteří plní povinné předškolní vzdělávání.
  5. Podepsanou žádost přineste sebou do školy k zápisu.

Podává-li žádost za dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K zápisu je potřeba:

  1. Žádost o přijetí dítěte k k předškolnímu vzdělávání - po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky k zápisu Vám na uvedený e-mail přijde odkaz ke stažení předvyplněné žádosti. Tato žádost je dále vyplnitelná. Vyplňte tedy zvýrazněná pole žádosti pomocí programu editujícího pdf soubory, např. Adobe Reader.
  2. Nechte potvrdit zadní stranu lékařem - povinné očkování (ne u povinného předškolního vzdělávání - poslední rok před nástupem do ZŠ).
  3. Podepsanou žádost přineste k zápisu.
  4. Rodný list zapisovaného dítěte - kontrola správnosti vyplněných údajů v žádosti
  5. Občanský průkaz zákonného zástupce - kontrola správnosti vyplněných údajů v žádosti

Těšíme se na Vás.

Soubory