Kde jsem:

Informace

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka-nutné!)

Zásady pro placení a odhlašování stravného
Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce. U dětí, které navštěvují mateřskou školu, se přičítá ještě školné 200,- Kč, u dětí polodenních 100,- Kč. Předškolní děti školné neplatí, s výjimkou dětí, které mají odklad školní docházky a již absolvovaly jeden rok bezplatnou návštěvu mateřské školy.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování svým podpisem. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 17. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet o prázdninách. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíců květen a červen.

2) Platebním příkazem trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 17. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet o prázdninách. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíců květen a červen.


Cena obědů od 1. 2. 2015


Kategorie Přesnídávka MŠ Oběd Svačina MŠ Celkem Celková částka pro platbu převodem 
Děti MŠ 3 - 6 let 7 ,- Kč 18,- Kč 7,- Kč 35,- Kč + 200,- Kč
(školné celodenní)
28,- Kč + 130,- Kč
(školné polodenní)
770,- Kč + 200,- Kč (školné celodenní)
3,- Kč pitný režim 620,- Kč + 130,- Kč (školné polodenní)
Děti MŠ 7 let 8,- Kč 21,- Kč 8,- Kč 40,- Kč + 200,- Kč
(školné celodenní)
32,- Kč + 130,- Kč
(školné polodenní)
880,- Kč + 200,- Kč (školné celodenní)
3,- Kč pitný režim 710,- Kč + 130,- Kč (školné polodenní)
Kategorie Svačina ZŠ Oběd Celkem Celková částka pro platbu převodem
Pouze oběd Pouze svačina Oběd i svačina
Žáci 7 - 10 let 12,- Kč 21,- Kč 33,- Kč 470,- Kč 270,- Kč 740,- Kč
Žáci 11 - 14 let 14,- Kč 23,- Kč 37,- Kč 510,- Kč 310,- Kč 820,- Kč
12,- Kč (mladší) 35,- Kč (mladší) 270,- Kč (mladší) 780,- Kč (mladší)
Žáci 15 let a více 14,- Kč 25,- Kč 39,- Kč 550,- Kč 310,- Kč 860,- Kč
Cizí strávníci   56,- Kč   1240,-Kč    

Předškolní děti neplatí školné. Neplatí však pro ty, které mají odklad školní docházky a již jeden školní rok předškolní vzdělávání bezplatně absolvovaly.


Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín,

okres Hodonín, příspěvková organizace
Hlavní 871/198
696 04 Svatobořice-Mistřín
Tel.: 518 620 720
E-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz
IČO: 70938482
DIČ: CZ70938482
Identifikátor: 600116034
Typ datové schránky: Právnická osoba
Identifikátor datové schránky: 9wnmhza
 

Rychlé odkazy: