Kde jsem:

Hlášení školních úrazů

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
v několika případech se stalo, že rodiče přišli do školy s tím, že se jejich dítěti stal v předchozích dnech ve škole úraz. Samozřejmě se úrazy stávají, je to běžný jev a škola je pro takové případy pojištěna. Každý případ školního úrazu pojišťovna prošetřuje. Nejdůležitějším údajem je datum, kdy byl škole úraz nahlášen, zda to nebylo až následující dny po úraze. Takovýto postup totiž pojišťovna neuznává. Upozorňujeme tedy na ustanovení školního řádu, kde je jasně stanoveno (čl. VIII odst. 3.): „Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.“ Nahlásit tedy úraz až na druhý nebo případně další den není možné. Na takto nahlášený úraz se pohlíží jako na úraz mimoškolní a není možné za něj žádat náhradu bolestného či dalších náhrad spojených s léčením. Poučte prosím své dítě o tom, že stane-li se mu ve škole úraz, ať to neprodleně nahlásí nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi, který provede záznam do knihy úrazů.
Děkujeme za pochopení.
Za vedení školy Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy
 

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín,

okres Hodonín, příspěvková organizace
Hlavní 871/198
696 04 Svatobořice-Mistřín
Tel.: 518 620 720
E-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz
IČO: 70938482
DIČ: CZ70938482
Identifikátor: 600116034
Typ datové schránky: Právnická osoba
Identifikátor datové schránky: 9wnmhza
 

Rychlé odkazy: